I talenti delle donne

Libri Moderni

Simone, Anna

I talenti delle donne : l'intelligenza femminile al lavoro / Anna Simone

Torino : Einaudi, 2014

Passaggi Einaudi